ILCA/Aero-läger v 8 i Lomma

Detaljer

23 feb - 26 feb

LBS Lommabuktens seglarklubb, Lomma

ILCA / RS Aero

Information

ILCA/Aero-läger v 8 i Lomma

För mer information och anmälan se ILCA klasstränarinfo på facebook 

https://www.facebook.com/groups/klasstranarinfo

 


Ledare

Magnus Kayser

Magnus Kayser