LBS Styrelsemöte

  • måndag 09 september 2024
  • 19:00
  • båtliv, båtplats, jolle, Kansli, klubb, Klubbinfo, segling kölbåt

Tid: 19.00 - 21.00

Plats: LBS Klubbhus, Styrelserummet