Målsättningar

Jollekommittén, planerade aktiviteter och målsättningar 2023-2024

Vårt främsta mål är att öka bredden och ha fler barn och ungdomar som aktivt tränar jollesegling. Vi siktar på att ha cirka 60 aktiva jolleseglare till hösten 2023 men vill få ut fler på kappseglingar 2024.

Träning på vattnet planeras starta i början av mars, men flera grupper fortsätter hela vintern.

LBS kommer att arrangera några tävlingar under året, inklusive Lomma Beach Race och Öresunds-Race.

Antalet platser på Seglarskolan kommer att vara lika många som sommaren 2023, och vår målsättning är att ha minst 85% beläggning på dessa kurser.

Vi kommer att fortsätta att löpande byta ut seglarskolejollarna för att upprätthålla säkerheten och kvaliteten.

Vi kommer att erbjuda fler tränare möjligheten att öka sin kompetens genom att delta i tränarkurser som arrangeras av SSF.

Vår ambition är att involvera fler aktiva föräldrar i klubben för att skapa långsiktighet och engagemang.

 
LBS-jolle och Lomma Sailing Team är nöjda med det framgångsrika året 2023, och vi ser fram emot ett spännande 2024. Vi kommer att fortsätta att främja jolle- och ungdomssegling samt arbeta mot våra målsättningar och planerade aktiviteter för att öka antalet aktiva seglare och bibehålla vår position som en framgångsrik seglingsklubb.
 
Med vänliga hälsningar, Carola Netterlid Jollekommittén