Kontroll Landplatser 15-20 juni

  • 1 jun 2020

Passa på att spara pengar genom att agera snabbt! Mellan 15 till 20 juni kontrollerar vi vilka båtar som ligger kvar på landplatsen samt även att de som INTE betalt för landplats för hösten 2020/21 har städat, tagit bort vagga o båt.

Vi kommer mellan den 15 till 20 juni att kontrollera vilka båtar som ligger kvar på landplatsen och dessa kommer att debiteras 5000:- för sommaren.

Vi kommer även att kontrollera att de som INTE betalt  för landplats för hösten 2020/21 har städat, tagit bort vagga o båt om detta ej är gjort debiteras för sommarplats 5000:-

Slutligen kontrollerar vi också att ALLA båtar i sjön hämtat sjöplatsmärke och det sitter på båten annars kommer vår röda klisterlapp på Pulpit  mellan 21 till 26 juni.

 ==============================================

Utdrag från ABC 2019-11-18    Föreskrifter och bestämmelser för uppläggningsplats fastställda av Styrelsen 2019-11-11

Båtägaren äger rätt att för uppläggning av egen båt nyttja anvisad uppläggningsplats från och med den 16 september till och med 31 maj nästkommande år.

Detta innebär att medlem som inte betalt för kommande hösten skall städa, ta bort vagga/vagn så platsen är tillgänglig för ny medlem senast 31 maj.

Vid uppläggningsperiodens, eller annan föreskriven uppläggningstids utgång, skall båten vara avlägsnad från uppläggningsområdet om båtägaren inte fått speciellt tillstånd av LBS att ligga kvar.

Om din båt INTE blir sjösatt senast till den 10 juni skall landplatsansvarig underrättas i god tid innan dess!

Om sjöplatsen inte använts under två år har LBS rätt att hyra ut platsen tillfälligt till medlem på väntelista för sjöplats även om båten ligger på land.

Om ni har frågor så kontakta Tord Schoug/båtplatskommittén