Vatten och stegar

  • 1 dec 2014

Vattnet nu avstängt. Ett femtontal lösa stegar nu förflyttade till "Skrotgården".

I samband med att vi stängde av vattnet kollades också lösa stegar. Lösa stegar underlättar för tjuvar och andra att ta sig upp i båtarna. Stegarna skall vara fastlåsta.

Ett femtontal stegar av varierande kvalitet var inte fastlåsta, lätta att flytta. De finns nu inlåsta på området i nordöstra hörnet.

Om du saknar din stege, kontakta båtplatsgruppen så kan vi låsa upp..