ABC för LBS uppdaterad

  • 13 dec 2016

Ny uppdaterad version av ABC för LBS - Föreskrifter och bestämmelser för LBS hamn- och landplatsanläggningar i Lomma finns nu. Vi uppmanar alla med båtplatsavtal att läsa igenom nya ABC.

Vi är idag närmre 500 medlemmar med båtplatsavtal i LBS för antingen hamn- eller landplats eller bägge. 

ABC för LBS har tillkommit för att med så många båtar i vår hamn och på vår landplats måste det finnas vissa regler för att det ska fungera bra för alla.

Stor del av det administrativa och praktiska arbetet med våra båtplatser utförs av frivilliga ideella krafter i Båtplatskommittén och om alla följer ABC för LBS underlättas deras arbete mycket.

Kontakta gärna Styrelsen på info@lbs.nu om du har några frågor.