Kursstarter i april

  • 22 mar 2016

Första veckan i april drar vi igång kurser för SRC/VHF-intyg, Radarintyg samt Båtmekanikerintyg. Anmäl dig här direkt på hemsidan.

SRC/VHF-intyg - start 5 april
Intyget är ett krav för att få använda en modern VHF-apparat med DSC – Digital Selectiv Calling – via kanal 70. Observera att det äldre VHF-certifikatet som inte täcker digital signalering måste uppdateras till SRC för att få använda nyare VHF-apparater.

Radarintyg - start 4 april
Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om användande av och navigering med radar.

Båtmekanikerintyg - start 2 april
Kursen ger kunskap om, behandlar felsökning samt behandlar förebyggande och avhjälpande åtgärder avseende motor, bränsle-, el-, kylvatten- och styrsystem etc