Digital medlemsansökan LBS

  • 23 apr 2021

Med start idag 23 april 2021 görs anmälan om medlemskap till LBS digitalt.

Vår förhoppning är att detta gör det enklare att göra anmälan om medlemskap samtidigt som det underlättar arbetet för vårt kansli.

Texten på hemsidan under Kontakt/Ansökan Medlemskap & båtplats är nu uppdaterad. Har du synpunkter på innehållet eller har andra frågor vänligen kontakta kansliet eller undertecknad.