Reparation av A brygga - redan startad

  • 28 sep 2023
  • båtliv, båtplats, Kansli, klubb, Klubbinfo, segling kölbåt

image: Reparation av A brygga - redan startad

Vi har glädjande besked om att Lomma Kommun har påbörjat reparation av brygga A. 

De kommer att byta ut slitplanket samt räcket på hela bryggan samt de bärlinor som är dåliga. I och med detta så ska vi kunna vara trygga med att den håller ett tag till.

De tar enstaka sektioner åt gången och båtarna ska kunna vara kvar under tiden de arbetar. Skulle någon båt behöva flyttas så tar de kontakt med Lars Jörnvi.

Där finns dessutom ett flertal stolpar och stegar som medlemmarna satt upp som måste avlägsnas. Vi ber att omgående se till att denna utrustning tas bort då arbetet som sagt redan påbörjats. Har ni problem får ni kontakta kansliet.

Hälsningar

Styrelsen