Fler tillfällen - Obligatorisk kurs LBS mastkranar

  • 4 mar 2024
  • båtliv, båtplats, Kansli, klubb, Klubbinfo, segling kölbåt

image: Fler tillfällen - Obligatorisk kurs LBS mastkranar

Två nya tillfällen, lördagen den 6 april kl 11.30 och söndagen den 7 april kl 11.30 

Anmälningarna till de två först tillfällena blev fulltecknade på nolltid och vi har därför lagt till två ytterligare kurstillfällen så att alla har möjlighet att gå kursen.

 

Du anmäler dig här:               Anmälan Mastkranskurs lördag 6 april kl 11.30

                                                   Anmälan Mastkranskurs söndag 7 april kl 11.30

 

Antalet deltagare per kurstillfälle är maximalt 15.

 

Här kan du se vilka som anmält sig:       Anmälda deltagare lördag 6 april kl 11.30

                                                                      Anmälda deltagare söndag 7 april kl 11.30

Bifogade gäller för att använda mastkranarna: Instruktioner för LBS mastkran

Utbildningen är ett led i LBS:s löpande miljöarbete för främjande/förebyggande åtgärder och kommer att bedrivas vid klubbhuset och kranarna.  Kurserna kommer i första hand att fokusera på:

  • Säkerhet såsom att avgränsa skyddsområde m.m.
  • Användandet av lyftredskap såsom rundsling och bandstroppar.
  • Manövrering av kran.
  • Klättring i kran.

Maximalt 15 deltagare per kurstillfälle. 

LBS, Byggnads- och anläggningskommittén

Tommy Liljenberg