Grinden på Strykjärnet

  • 30 mar 2024
  • båtliv, båtplats, Kansli, klubb, Klubbinfo, segling kölbåt

image: Grinden på Strykjärnet

Vi påminner om...

att efter in och utpassering till strykjärnet skall denna grind stängas omedelbart. Den får aldrig stå öppen.

Vi vill under inga omständigheter ha in obehöriga på området och hoppas på förståelse från alla båtägare.

Med vänliga hälsningar

Båtplatskommittén