Alle man på däck!

  • 24 maj 2024
  • båtplats, Kansli, klubb

image: Alle man på däck!

Kom in och hämta era årsmärken och köp en ny klubbstandert uppmanar blivande medlem Truls från sitt piratskepp Black Pearl med stolt LBS standert!

Skepp & Hoj

LBS redaktion

Skribent: Leif Sundbäck