Röjarparty

  • 29 maj 2013

Dags för årets röjning på landplatsen. Medför gärna skyffeljärn och andra verktyg för att motarbeta oönskad natur. Plats: Åhus. Tid: 8 juni kl 10.00. Humör: Glatt! Välkomna: Alla.

Årets vinter och regnfriheten verkar ha påverkat tillväxten av sly och annat på ett, för oss, positivt sätt. Det grönskar, men inte fullt så mycket. Nu är det dags att sätta in krafterna på att ytterligare reducera tillväxten. Viss björksly börjar rota sig så att det blir mindre träd inom några år och måste bort innan det är dags för trädfällning. Just nu är marken lite uppluckrad av regn vilket underlättar.

En del städning av (övergivna?) platser krävs också.

Vi måste hålla ordning för att ha ordning, oordning har stark smittoeffekt.