Jaktstart även resten av säsongen

  • 8 aug 2013

Resultatet av utvärderingen av jaktstarterna pekar på ett tydligt stöd för att fortsätta med jaktstart. Seglingskommitten har därför beslutat att fortsätta med nuvarande jaktstartsupplägg även resten av säsongen.

Beslutet baseras på att 70 % av seglarna vill helt eller delvis ha  jaktstart samt 30% återgå till klassiskt startsystem. Av jaktstartsanhängarna är det vissa som vill testa med att köra jaktstart varannan torsdag, fleet start varannan. Vi ser dock risker för missförstånd med att införa denna typ av alternerande system. Dock kommer vi under vinternhalvåret bjuda in alla seglare till ett möte för uppföljning och diskussion kring hur vi kan utveckla torsdagsseglingarna ytterligare från 2014. Då kommer även alterneringsidén att diskuteras, kanske finns det idéer med brett stöd för hur detta kan hanteras tydligt och enkelt. Vi hoppas förstås att fleetstart-anhängarna accepterar beslutet och möter upp på torsdagsseglingarna - det finns garanterat spännande och utvecklande moment i jaktstart för alla seglare oavsett vilken nivå man seglar på.

Bästa hälsningar

Johan för seglingskommitteen