Landplatsaktuellt Klart 14/3

  • 5 mar 2014

Enligt nya uppgifter skall arbetet vara klart 14/3. Markarbeten på landplatsen. Du som har vinterel och larm får LARM då alla elkablar kommer att dras ur under ett par dagar de närmaste veckorna ( 10, 11 och 12). Grind och bommar kommer att numreras. Infart 6, i nordöstra hörnet, kommer att vara stängd och all inpassering skall ske via grinden på södra infarten.

De närmaste veckorna, med början idag, 5 mars, kommer den första (norra) rabattraden tvärs landplatsen att avlägsnas för att förenkla hanteringen av de tunga båtar som skall ligga där.

Den vanliga infarten, bom 6 ( se nedan) kommer att förankras bättre,

Även andra markarbeten kommer att utföras och i samband med detta kommer elkablar att kopplas ur några timmar dagtid under 1 - 2 dagar. 

Larm kan således komma att aktiveras dagtid.

 

För att underlätta att hitta rätt på landplatsen kommer inom kort samtliga grindar och bommar att numreras. Numreringen kommer att starta med södra gringen som 1 och sedan medsols till nordöstra hörnet som blir bom 6.