Kurs Fartygsbefälsexamen klass VIII start 8 april

  • 18 mar 2014

Kursen är ett bra och intressant alternativ efter Kustskepparen (eller motsvarande kunskaper) för den som vill fördjupa sig lite mer, samt ger kompetens och behörighet till dig som vill få möjlighet att köra kommersiellt.

Start 8 april i klubbhuset, kl 18:30 – 21:30.

 

Utbildningsbeviset Fb klass VIII ger dig förutom fördjupning, behörighet att i s.k. inre fart (t.ex. hela Öresund) att som ensam befälhavare/besättning framföra ett fartyg upp till 20 bruttoenheter (upptill ca 15x5 m) och med max 12 passagerare besättningen oräknad.

 

Huvudämne: Säkerhet

Säkerhet avseende - Fartyg – båt – stabilitet

Säkerhet avseende - Utrustning

Säkerhet avseende - Navigation

Säkerhet avseende - Bryggtjänst – framförande – manöver

Säkerhet avseende - Bemanning och behörigheter

Säkerhet avseende - Besättning och passagerare

Säkerhet, krav enligt  Sjölagen, Fartygssäkerhetslagen och förordningar

Säkerhet avseende - olycksfall – HLR – sjukvård. Via läkare och HLR-sjuksköterska

Säkerhet avseende - brand och brandsläckning. En kväll hos Räddningstjänsten.

 

Omfattning: 8-9 sammankomster x 3 klocktimmar. Avslutas med examenprov via Sjöfartshögskolan Chalmers i början av juni 2014.

Kursavgift: 3.500:-. 20% rabatt till de som har färskt Kustskepparintyg ej äldre än 12 månader. Studiematerial: 375:-

 

Frågor och anmälan:

Kursledare: Bo-Göran Ekevik

bg.ekevik@gmail.com

0708-970360

0413-18305

 

Länkar:
www.transportstyrelsen.se, sök på ”Blir din båt ett handelsfartyg"

www.hik.se/sjöfart                     
www.sjoutbildning.se