Vattnet på landplatsen

  • 14 mar 2016

Många börjar undra när vi kommer släppa på vattnet på landplatsen. Det kommer att ske så snart temperaturen är stabil och det inte längre är någon risk för nattfrost. Om behovet är stort att komma åt vatten tidigare kan man ansluta till utkastaren på Åhus östra sida.

Du kan kanske samordna med någon granne och koppla ihop slangar om du/ni ligger långt från utkastaren.

Alternativ en eller två 50 liters dunkar där du kan ta vatten ifrån till din högtryckstvätt.

Information kommer alltså att publiceras här på hemsidan när vattnet släpps på.

Båtplatskommitten
Mats Jensen