Kallelse till årsmöte torsdag 28 november

  • 13 nov 2019
  • Klubbinfo

Medlemmar i Lommabuktens Seglarklubb kallas härmed till årsmöte 2019. Årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelser, motioner, valberedningens förslag, kommittéernas planer etc är tillgängliga att läsa här och ladda ned för egen utskrift.

Datum:Torsdag 2019-11-28
Tid: 19:00
Plats: Dansrotundan, Strandvägen 120, Lomma 

I samband med årsmötet blir det också utdelning av priser och utmärkelser för det gångna året.

Efter mötet bjuds vi traditionsenligt på knake.

Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2018-2019 och budget för kommande verksamhetsår 2019-2020 finns tillgängligt för LBS medlemmar att läsa på kansliet från 2019-11-14 samt även på årsmötet.

Hjärtligt välkomna!
Lommabuktens Seglarklubb Styrelsen