Strykjärnet El, Beröm & Annat

  • 18 dec 2020

I strålande sol på Strykjärnet i onsdags den 16 december berättade båtplatschefen om ett förtydligande om användandet av el, delade ut beröm och pekade på några potentiella risker.

Vi börjar med elanvändandet. Under hösten har kapitel 7 "Särskilda bestämmelser om nyttjande av el mm" uppdaterats efter godkännande av styrelsen 2020-11-09. Uppdateringen är ett förtydligande!

Här kan du ta del av hela kapitel 7 "Särskilda bestämmelser om nyttjande av el mm" 

Kortfattat innebär detta att el får endast anslutas kontinuerligt efter att tillstånd givits och att en energimätare ansluts. Enda undantag är batteriladdning max 72 timmar. Alla sladdar som är kopplade mer än 72 timmar och saknar tillstånd samt energimätare kommer att tas ur.

 

Samtidigt delade båtplatschefen ut beröm till Lomma Kommun som gjort ett fint jobb med att rensa upp utefter åkanten på Stryjärnet. Stort tack!

Beröm gick också till alla båtägare som föredömligt stöttat och täckt sina båtar. Det blir stjärna i kanten!