Tips från kansliet

  • 23 apr 2021

Det positiva är att det nu finns en intresselista hos kansliet för mastkranskurs där ni kan sätta upp er. Mindre glädjande är att det har blåst en hel del i veckan och det är en god idé att spola av båten i helgen för er som ligger i lagunhamnen.

Som sagt det finns en lista på kansliet att sätta upp sig för mastkranskurs. 

Då det muddras i hamnen och lasting av muddermassorna skett i blåsten har det tyvärr rykt så mycket att det hamnat en del på båtarna i lagunhamnen.