Parkeringen lagunhamnen

  • 3 jun 2021

Vi vet att många undrar över de nya reglerna för parkeringen vid Sandhamnsgatan (lagunhamnen) och här kommer en lägesrapport från styrelsen som till största del upprepar det kommunen meddelar.

Som meddelades på vårmötet har styrelsen motsatt sig införandet av parkeringsavgift. Lomma kommun har trots det beslutat införa avgift juni till augusti.

Styrelsen fortsätter föra dialog med kommunen angående parkeringen.
Tyvärr har vi inget nytt att informera i frågan men vi återkommer så fort vi har ny information att förmedla.

=====================================================

För att förtydliga kommer här vad som gäller från Lomma kommun för parkeringen:

  • Parkeringsavgift gäller för alla platser på parkeringen utefter Sandhamnsgatan perioden 1/6 - 31/8. 
    • Parkeringstid 24 timmar alla platser utom första parkeringsfickan på Sandhamnsgatan där parkeringstiden är 7 dygn.
    • Avgift kl 9 - 20 alla dagar 15 kronor/timme och max 80 kronor.
  • Parkeringarna utefter Höjeågatan är utan avgift och parkeringstid 24 timmar.

För mer information om parkeringar i Lomma kommun hittar ni mer information här