Röjning av landplatsen

  • 2 jun 2021

Landplatsgruppen ger ros och ris efter besiktning. Passa på att ställa iordning före den 15 juni.

Landplatsgruppen har nu gjort en första bedömning av läget på landplatsen och många platser måste städas och de flesta röjas på sly.
Bilderna visar ett axplock som illustrerarar detta men även en del platser som är föredömligt iordningställda.

Efter den 15/6 görs en ny kontroll och därefter kommer åtgärder att vidtagas.

Om ni har några frågor om detta vänligen kontakta Tord Schoug