Nya regler på Landplatsen till säsongen 2022/2023

  • 28 aug 2022
  • båtplats

Utöver de regler som infördes våren 2022 har styrelsen beslutat att med omedelbar verkan införa att alla båtar ska ha en presenning under vaggan på landplatsen till säsongen 2022/2023.

Bild av kinska leefa från Pixabay

Presenningen ska med god marginal täcka hela båtens bottenmålade yta och ha en kvalitet på minst 220 gram/m2.  För att göra det enkelt för er så har Båtplatskommittén förhandlat fram en rabatt på 10% vid uppvisande av LBS medlemsnummer hos järnaffären Bolist i Lomma för en presenning med denna kvalitet.

Presenningen ska fånga upp rester vid borttagning av eventuella rester av havstulpaner efter rengöring vid höstlyftet samt spill vid bottenmålning. Det som samlas på presenningen ska sen samlas ihop och lämnas som farligt avfall på soptippen.

Tänk på att innan presenningen läggs ut så behöver ni ta bort all beväxning som annars riskerar förstöra presenningen. Detta avfall kan däremot läggas i container på landplatsen.
För lyft av vaggor när presenningen ska läggas ut kan Mathias hjälpa till och och om ni är många som gör det tillsammans kommer han att göra det för 250 kr/vagga.

Varför gör vi nu detta?
Som vi skrev i miljölappen i våras så har miljölagarna skärpts och Lomma Kommun har som markägare skärpt sina krav på LBS. Detta innebär att vi måste vidta de åtgärder som vi ser är möjliga för att förhindra att miljön försämras. Det är ingen självklarhet att vi ska få ha våra båtar på Strykjärnet. Vi arrenderar marken av Lomma Kommun och gör vi inte vårt yttersta för att förhindra miljöproblemen kan det mycket väl sluta med att arrendet sägs upp med följden att var och en själv får ta hand om vinterförvaringen av sin båt.

För övrigt gäller de regler som står i den "miljölapp" som skickades ut i nyhetsbrev i våras och som också anslogs på era båtvaggor. Vårt ABC för LBS kommer också att uppdateras med dessa nya regler.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Miljölappen som delades ut i våras 2022-03-24:

 

Länk till utskriftsvänlig pdf av mijölapp!