Strykjärnet - VIKTIGT uppdatering!

  • 1 dec 2023
  • båtliv, Kansli, klubb, Klubbinfo, segling kölbåt

image: Strykjärnet - VIKTIGT uppdatering!

Regler på Strykjärnet 

UPPDATERING!!!!
Vi har felaktigt angivit att det är ett kodlås på bommen men det stämmer INTE. Låset som sitter vid södra infarten till Strykjärnet är ett vanligt brandkårshänglås.


 

 

Bommen skall vara stängd och låst

För att undvika att obehöriga tar sig in på "Strykjärnet" skall bommen vi södra infarten ALLTID vara stängd. Vid normal in- utpassage skall LBS elbom på norra infarten användas. Den södra infarten skall bara användas då LBS elbom inte är tillämplig. Vid varje sådant tillfälle ska bommen omedelbart stängas och låsas med kombinationslåset som sitter där.
Kontakta kansliet ifall du inte känner till koden.

Som det är just nu så står bommen öppen väldigt ofta. Så sent som den 28/11 var undertecknad där för att ta lite bilder vid lunchtid och  senare på eftermiddagen stod den öppen igen.

Det är varje båtägares ansvar att hjälpa till för att hindra obehöriga från att ta sig in på området tillträde och därför inför vi nu en REGEL att bommen skall stängas omedelbart efter varje passage. Ser ni att den står öppen, STÄNG den!

Bommen skall ALLTID vara låst.

 

Avfallshantering Strykjärnet

I vårt ABC för LBS under paragraf 8 finns beskrivet hur avfall skall hanteras och vad som får lämnas vid miljöstationen. Vid senaste tömningen av containern för brännbart denna veckan fick vi böta då det fanns bland annat 12 bildäck (var 5 med fälgar), 2 dunkar fulla med spillolja,  tomma gasoltuber. Detta är en helt onödig utgift för LBS. Detta hade förmodligen kunnat undvikas om bommen vid södra infarten varit stängd.

Avfallscontainrarna kommer framöver att placeras i det inhägnade området i den norra delen av Strykjärnet med tydliga instruktioner om vad som får slängas där.

Styrelsen
LBS Lommabuktens Seglarklubb

Skribent: Leif Sundbäck 2023-12-01.