Gästplatsmärke 2024

  • 6 feb 2024
  • båtliv, båtplats, Kansli, klubb, Klubbinfo, segling kölbåt

image: Gästplatsmärke 2024

Årets försäljning av gästplatsmärket

Lördagen den 2 mars kl 08.00.

40 st gästplatsmärken säljs enligt styrelsebeslut.

Medlemskap Senior krävs. 650 kr + 100 kr inträdesavgift.

 

Märket kostar 5 500 kr.

 

Med detta märke på er båt så får ni disponera grönskyltade kajplatser på södra sidan av Ån samt lagunhamnen.

 

Våra regler:

@ Märket klistras väl synligt från bryggan på Mast eller Ruta.

@ Väderbeständig skylt med medlemsnummer, namn och gällande mobiltelefonnummer monteras i fören på båten. Skall vara läsligt från bryggan.

@ Båt skall kunna flyttas inom 24h. Har ni problem att hitta kajplats - kontakta kansli.

@ Kontroller att platsen du lagt båten på är grönskyltad.

@ Skylt ’’Röd/grön’’ får aldrig rödskyltas av gästplatsmärkesinnehavaren.

@ Gästplatsmärket ger aldrig rätt till viss kajplats.

@ Gästplatsmärkesbåt bör/måste flyttas kvällen innan ordinarie LBS båt väntas hem.

@ Förtöjning får ej ske på: Norra kajen, fiskekajen & varvstorget. Vid problem - kontakta kansli.

@Gästplatsmärke får ej överlåtas
 

Med vänliga hälsningar

LBS Lasse