Obligatorisk kurs LBS mastkranar

  • 29 feb 2024
  • båtliv, båtplats, Kansli, klubb, Klubbinfo, segling kölbåt

image: Obligatorisk kurs LBS mastkranar

Nu kör vi den populära mastkranskursen lördagen den 6 april kl 10.00 och söndagen den 7 april kl 10.00

Anmäl dig här:        Anmälan Mastkranskurs lördag 6 april

                                  Anmälan Mastkranskurs söndag 7 april

 

Antalet deltagare per kurstillfälle är maximalt 15.

 

Här kan du se vilka som anmält sig:       Anmälda deltagare lördag 6 april kl 10.00

                                                                      Anmälda deltagare söndag 7 april kl 10.00

 

Bifogade gäller för att använda mastkranarna: Instruktioner för LBS mastkran

Utbildningen är ett led i LBS:s löpande miljöarbete för främjande/förebyggande åtgärder och kommer att bedrivas vid klubbhuset och kranarna.  Kurserna kommer i första hand att fokusera på:

  • Säkerhet såsom att avgränsa skyddsområde m.m.
  • Användandet av lyftredskap såsom rundsling och bandstroppar.
  • Manövrering av kran.
  • Klättring i kran.

Maximalt 15 deltagare per kurstillfälle. 

LBS, Byggnads- och anläggningskommittén

Tommy Liljenberg