Senast 15 juli -Rensning landplatser

  • 25 jun 2024
  • båtplats, Kansli, klubb, Klubbinfo

image: Senast 15 juli -Rensning  landplatser

Landplatser som ej är rensade till 15 juli kommer att debiteras med  2 000 kronor.

Skribent: Leif Sundbäck
Datum: 2024-06-25

Landplatsgruppen har vid besiktning av landplatserna på Strykjärnet funnit att många platser måste rensas upp och detta måste vara åtgärdat senast den 15 juli. Efter detta datum kommer landplatsgruppen att ombesörja rensning av dessa platser från beväxning. Kostnaded för detta kommer att debiteras den som har kontraktet för landplatsen.

I kontraktet för landplatsen ingår ansvar för att hålla platsen ren från beväxning. Det är också väl beskrivet i ABC för LBS.
Vid osäkerhet kontakta någon i landplatsgruppen för mer information.

LBS Båtplatskommittén