Förtydligande - Rensning landplatser

  • 6 jul 2024
  • båtplats, Kansli, klubb, Klubbinfo

image: Förtydligande - Rensning  landplatser

Landplatsgruppen vill förtydliga att vid rensning ska hela platserna vara rena, inte bara precis där presenningen ligger.

 Under veckan har dessutom skräpet på bilden placerats i vad som känns som en ren provokation. Om detta inte tagits bort till den 15/7 kommer det att polisanmälas.

LBS, Båtplatskommittén