Sliptillstånd krävs!

  • 24 feb 2023
  • båtplats, Kansli, klubb, Klubbinfo, segling kölbåt

Inför vårrustningen 2023 är det obligatorisk med "Sliptillstånd" för all borttagning av färg på LBS landplats.

 

Sedan vi tog uppläggningsplatsen i bruk har nedsmutsningen ökat och då främst av ämnen relaterade till bottenfärger. För att inte ytterligare försämra området ska båtägare som avser ta bort färg på ett eller annat sätt på sin båt begära tillstånd för detta.

Sliptillstånden kommer att presenteras i en lista på vår hemsida under "Om LBS/Båtplats/Sliptillstånd"

Sliptillståndet skapar du själv genom att fylla i ett formulär där du intygar att du tagit del av LBS villkor.

Klicka här för ditt:     SLIPTILLSTÅND

Har ni  frågor är ni välkomna att kontakta Miljökommittén.

Styrelsen 

LBS, Lommabuktens Seglarklubb