EL-anslutning brygga och landplats

  • 8 nov 2023
  • båtplats, Kansli, klubb, Klubbinfo

image: EL-anslutning brygga och landplats

EL-anslutning max 72 timmar

Vi påminner om att det endast får ske laddning av batterier under MAX 72 timmar och kabeln ska vara märkt med datum för påbörjad laddning. För permanent anslutning krävs tillstånd av klubben.  

Vi kommer omedelbart att dra ut alla elanslutningar som saknar märkning samt de som suttit i längre än 72 timmar.

 

 

Vi kommer kontinuerligt att inspektera att de kablar som är inkopplade är märkta med datum för påbörjad laddning. För de som inte är märkta kommer sladden att dras ut.

Här hittar du våra regler för el i ABS för LBS:

https://www.lbs.nu/om-lbs/abc-for-lbs/#_Toc119932637

Tips - Stäng era huvudströmsbrytare så skall ni ej behöva ladda mer än 1 gång/månad max.

Vill ni ha permanent anslutning till el  SKALL märkbricka till sladd hämtas hos Kansliet/ Lasse. Förbrukad ström SKALL redovisas och betalas senast 1 april, 2023.
LBS debiterar 5 kr/kwh för elen.

Ligger er båt i vattnet skall ni googla - galvaniska strömmar..  - där finns mycket att läsa.

Inga elslukande värmekällor får finnas i båt.

LBS tillhandhåller inte elmätare utan ni måste själva införskaffa en sådan.

 

Hälsar

Båtplats- och Bygg&Anläggnings-kommittéerna