Rensning landplatser - komplettering

  • 27 jun 2024
  • båtplats, Kansli, klubb, Klubbinfo

image: Rensning landplatser - komplettering

Även färgburkar och annat skräp ska avlägnas.

Skribent: Leif Sundbäck
Datum: 2024-06-27

Landplatsgruppen hade möte den 25 juni där de konstaterade att även färgburkar och dylikt också skall vara avlägsnade.
För övrigt gäller detsamma som i det förra meddelandet

 

Trevlig sommar önskar

LBS, Båtplatskommittén